TASÜDER
TASÜDER

TASÜDER TÜZÜK

 

Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu

Madde -1- Kuruluş ;   Taşköprü Sarımsağı Üreticileri ve Koruma Derneği ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Dernekler Kanunu, Bağlayıcı diğer kanun Ve mevzuat Çerçevesinde, tüzüğü ve programına göre faaliyette bulunmak üzere kurulmuş bir dernektir.

Madde -2 – Derneğin İsmi ; Taşköprü Sarımsağı Üreticileri ve Koruma Derneği. Kısaltması TASÜDER olarak belirlenmiştir. Derneğin Merkezi Kastamonu Merkez’ dir.  Derneğin Tüm Türkiye’ de ve Yurtdışında Şubesi Açılacaktır..

Madde -3-  Derneğin Logosu Tanımı; Derneğin logosu ( Aşağı da Görünen ) Beyaz Fon Üstüne ‘’ Taşköprü Sarımsağı Üreticileri ve Koruma Derneği ‘’ Turuncu renkte yazısı, Alt kısımda Kuruluş Tarihi ‘’ 2021 ‘’ Orta Kısmında Merkezde 2 adet yanyana Taşköprü  Sarımsağı Resmi Bulunmaktadır. Bütün Yazı ve resimler 3 Siyah renkte Çember  İçerisinde Bulunmaktadır. Alt tarafta merkezde TASÜDER yazısı ve yazının alt kısmında  4 adet sarımsak Diş resmi bulunmaktadır.

Derneğin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde-4-  Sarımsak Üretim Faaliyetleri

 • Kastamonu içerisinde üretilen bütün sarımsak faaliyetlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
 • Kastamonu’da sarımsak üretimi ve yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel üreticiler için gerekli genel bilgileri temin etmek.
 • Sarımsak üretimi gerçekleştiren kişi ve kurumlara ziraii mücadelede kullanılan ilaç ve ekipman konusunda bilgi ve destek sunmak.
 • Dernek Yönetimi Tarafından ilaç firmaları ile gerekli antlaşmalar yapmak, Ziraii ilaç hususunda dernek üyesi olan üreticilere katkı sağlamak.
 • Sarımsak üretimi için gereksinim duyulan her çeşit makina, ekipman ve ziraii alet temini hussunda gerekli alt yapı çalışması yapılarak, dernek üyelerine alım ve satım konusunda yardımcı olmak.
 • Coğrafyamızda yetiştirilmekte olan sarımsağın üretim sezonu boyunca rastlanabilecek zararlı haşerat, hastalıklar ve yabani ot gibi konularda dernek üyelerine bilgi ve önerilerde bulunmak.
 • Dernek Yönetimi olarak Üretim yapmak isteyen Dernek üyelerinin günün şartlarına bağlı Hastalıksız, Kaliteli Yerli tohum temini hususunda yardımcı olmak.
 • Türkiye Sınırları içerisinde üretilen sarımsak Çeşitleri hakkında araştırmalar yaparak bilgiler toplamak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı üretim faaliyetlerini araştırarak gerekli bilgileri Dernek üyelerine sunmak.
 • Sarımsak üretimi yapılan arazilerde gerekli toprak analiz ve tahlilleri yaparak ürün kalitesini artırma yönünde çalışmalar yapmak ve dernek üyelerini konu hakkında bilgilendirmek.
 • Sarımsak üretimi yapılan bölgeler de tasarruflu ve etkin sulama sistemleri hakkında bilgiler toplamak ve bu bilgileri üyeler ile paylaşmak.
 • Dernek yönetimi tarafından ilgili firmalar ile antlaşmalar yapmak, dernek üyelerine sulama ekipmanı temini hususunda faydalar sağlamak.
 • Sarımsak üretimi hususunda Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 • Madde-5- Sarımsak Reklam, Tanıtım, Pazarlama

  • Yerli üretim olan sarımsağın yurt içi ve Yurtdışı piyasasında görsel ve işitsel reklamını yapmak
  • Türkiye Sınırları içerisinde Üretilen Sarımsakların Satışı için rahat Pazar alanı sağlamak, Bu konuda araştırmalar yapmak
  • Dernek olarak Ülkemizde gerçekleştirilen festival ve fuar gibi etkinliklerde yer almak için gerekli çalışmaların sürdürülmesi ve etkinliklerin geliştirilmesi
  • Dernek üyelerinin üretmiş oldukları sarımsağı, sanal ve teknolojik ortamlarda Reklam tanıtım ve Pazar alanı oluşturma hususunda çalışmalar yapmak.
  • Dernek Üyesi Olan Tüketicilerimizin Şikayetlerine istinaden Bulundukları İl ve ilçelerde Dernek Şubemiz Var ise 6502 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’ un Bütün maddeleri Bağlayıcı olmak üzere gerekli hukuki sürecin takibinin yapılması için gerekli bilgileri Dernek üyesi olan tüketicilerimize bilgilendirilmesi.
  • Dernek üyelerimizin üretim yaptığı ürünleri satışında Türk Ticaret Kanunu’nun bütün maddeleri bağlayıcı niteliktedir bu konuda dernek üyelerimize bilgilendirmeler yapılması.

.

Madde -6-  Koruma Faaliyetleri

 • Dernek yönetimi olarak üyelerimize Tüketicilerin istekleri doğurultusunda kaliteli ürün temini için çalışmalar yapmak.
 • Dernek üyesi Tüketicilerimizin aldığı ürünler hususunda oluşturdukları şikayetleri en hızlı biçimde değerlendirip sonuçlandırmak.
 • Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarında hiçbir ticari markanın etkisinde kalmaz.
 • Derneğimize üye olan Tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Taşköprü sarımsağı marka değerini korumak için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Taşköprü sarımsağı tohumu ıslahı için çalışmalar yapmak.
 • Taşköprü ilçemizde bulunan Pazar alanlarında Taşköprü sarımsağı harici ürün satışını Takip etmek.
 • Taşköprü Sarımsağı üreticisi olan dernek üyelerimizin Bütün ülkede Pazar seçeneklerini araştırmak.

Madde -7-  Derneğin Çalışma Şekli

                Dernek Temel Amaçlarına Hizmet Etmek İçin Aşağıdaki Çalışmaları Yapar.

 • Sarımsak üretimi ve tüketimi konusunda ilgili çalışmalar yaparak sonuçlarını Dernek üyelerine duyurur.
 • Dernek Taşınır ve Taşınmaz mülkler edinir, bunları kiraya verir, işletir.
 • Derneğin Konusu ile ilgili üniversiteler, eğitim kurumları ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Yaptığı bu işbirliğini üyelerine bildirir.
 • Sarımsak üretimi ve tüketimi hakkında gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara denetçi verir.
 • Dernek üyelerinin Mal ve hizmet satın alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgilerin paylaşılması.
 • Yurt içi ve yurt dışı kurs, seminer ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Düzenlenen bu çalışmalarda Dernek üyelerine katılımları için davet gönderilmesi veya sosyal ortamlarda bildirilmesi.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan herturlu bilgi, belge,döküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak. Bu tür Çalışmaları Dernek üyelerine bildirmek.
 • Dernek amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç gereci demirbaşı ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışından bağış kabul etmek. Kabul edilen bağışları kayıt tutmak..
 • Dernek Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek. Bütün üyelerin faydalanması için uygun ortam oluşturmak.
 • Dernek üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. Düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmaları sağlamak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek, Yapılan işlemleri dernek üyelerine bildirmek paylaşımda bulunmak.
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. Bu yapılan projelerden Bütün dernek üyelerinin bilgisine sunmak ve katılımları için uygun ortamı sağlamak.
 • Dernek üyelerinin sarımsak ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler açmak.
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 • Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.
 •      Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
  • Derneğe ilk girişte 100,00 TL giriş aidatı, Sonrasında ise en az aylık 20,00 TL aidat ödemeyi taahhüt etmek şartıyla Derneğe üye olabilirler.
  • Dernekler kanununda ve diğer kanunlarda Derneklere üye olamayacağı yada kaydedilemeyeceği belirtilenler Derneğe üye olamazlar ve/veya
Whatsapp İletişim
1
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?